Interior Design ช่วยจัดการปัญหาด้านใดได้บ้าง

Interior Design

งานออกแบบตกแต่งภายในหมายถึงกระบวนการออกแบบและวางแผนที่เกี่ยวกับการจัดวางและตกแต่งพื้นที่ภายในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปลักษณ์และบรรยากาศที่สวยงาม, น่าสนใจ, และสอดคล้องกับความต้องการและสไตล์ของผู้ใช้. นักออกแบบตกแต่งภายใน ( Interior Design ) มักทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำให้ทรงตัวของการออกแบบตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า.

 

แล้ว Interior Design  ช่วยจัดการปัญหาด้านใดได้บ้าง แล้วทำไมถึงสำคัญกันนะ

ออกแบบภายใน เป็นกระบวนการของการวางแผน, ออกแบบ, และการจัดระเบียบของภายในพื้นที่ในรูปแบบที่ทำให้น่าสนใจ, สวยงาม, และสอดคล้องกับความต้องการและสไตล์ของผู้ใช้.  มีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนและปรับทรงตัวตามการใช้งาน, ความสะดวกสบาย, และองค์ประกอบทางพฤติกรรมที่ต้องการ.

การให้ความสวยงาม:

ปัญหา: การสร้างสถานที่ที่มีความสวยงามและน่าอยู่.

วิธีการ: ผู้ออกแบบภายในใช้สี, วัสดุ, และวัตถุมงคลอื่น ๆ เพื่อสร้างที่อยู่ที่สวยงามที่เต็มไปด้วยการจัดระเบียบและดีไซน์ที่มีสไตล์.

การปรับเปลี่ยนและปรับให้เหมาะกับการใช้งาน:

ปัญหา: พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกสบายในการใช้งาน.

วิธีการ: การจัดวางและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและการทำกิจกรรมต่าง ๆ, เช่น การจัดวางเฟอร์นิเจอร์, การกำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ.

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน:

ปัญหา: พื้นที่ที่ไม่มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ.

วิธีการ: ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน, การจัดทำตู้เสริม, หรือการใช้พื้นที่ที่มีประโยชน์.

การจัดการที่อยู่ในพื้นที่:

ปัญหา: การจัดการที่อยู่ในพื้นที่ที่จำกัด.

วิธีการ: ใช้การจัดระเบียบที่เหมาะสม, การใช้พื้นที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพ, และการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดพื้นที่.

การสร้างบรรยากาศที่ถูกต้อง:

ปัญหา: บรรยากาศที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือสไตล์ของผู้ใช้.

วิธีการ: การใช้ไฟสว่าง, การใช้วัสดุที่สร้างบรรยากาศ, และการเพิ่มสิ่งนุ่มนวลเพื่อเพิ่มความอบอุ่น.

การใช้งานที่ปลอดภัย:

ปัญหา: พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน.

วิธีการ: การใช้วัสดุที่ปลอดภัย, การจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย, และการออกแบบที่ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยง.

นักออกแบบตกแต่งภายใน ช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณค่าในพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค, สาธารณูปโภค, หรือสุขภาพและความปลอดภัย.

 

จุดเริ่มต้นของตำแหน่งงาน นักออกแบบตกแต่งภายใน จะกลายมาเป็นที่นิยมในการใช้บริการในปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นในการออกแบบ ตกแต่งภายใน ของตำแหน่งงานนี้มีจุดเริ่มต้นคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร คือมหาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรการออกแบบ ตกแต่งภายใน โดยที่จะถูกจัดให้อยู่ในคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Decorative Art โดยวางแนวทางการเรียนการสอนเอนเอียงไปทางงานศิลปะที่นำมาใช้ในการตกแต่ง ก่อนที่เวลาผ่านไปจนความนิยมในทั้งความสนใจ และการเลือกใช้บริการนักออกแบบตกแต่งภายในไปจนถึงมีผู้ที่สนใจอยากจะเรียน และศึกษาเพิ่มมากขึ้น

จึงมีสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนตามมาภายหลังเพิ่มเติมคือ จุฬาฯ และ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง โดยให้สังกัดอยู่กับคณะสถาปัตย์ เป็นภาควิชาออกแบบภายใน เนื่องจากเห็นว่าเป็นงานออกแบบในกลุ่มของการก่อสร้างอาคาร มีส่วนที่ใช้องค์ความรู้ร่วมกัน และต้องทำงานร่วมกันหลังจากเรียนจบ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดการเรียนการสอน ออกแบบภายใน ขึ้นหลังจากนี้ต่างก็เปิดเป็นภาควิชาภายในคณะสถาปัตยกรรมทั้งหมด

 


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก 

ขอบคุณข้อมูลจาก 168tobedesign.co.th